Libros

LIBROS DE MONDOÑEDO


AS SAN LUCAS. FEIRAS E FESTAS (dende 1156) (Ana Aurora Villalba Barreira), Servizo de Publicacións da Deputación de Lugo, 2001.

A MÚSICA EN MONDOÑEDO (Andrés García Doural e Moncho García Fernández), Imp. Suc. de Mancebo, Mondoñedo, 2002.(consultar)

ANTES QUE A ALBORADA CHEGUE (Lucinao Ares “do Monfadal”), Asociación de Amigos da Cidade de Mondoñedo, 2011.

BALSAMINAS (Manuel Rico Prieto), Tip. de “C. de Acción Social Católica”, Mondoñed,1952/53. (+ info)

FRANCESES EN MONDOÑEDO 1809 (Xosé Ruíz Leivas), Asociación de Amigos da Cidade de Mondoñedo, 2011.

HERÁDICA DEL MUNICIPIO DE MONDOÑEDO (Olalla Rúa Veloso), Servizo de Publicacións da Deputación de Lugo, 2006.

HISTORIA DE MONDOÑEDO (Francisco Mayán Fernández), Servizo de Publicacións da Deputación Provincial de Lugo, 1994.

INTRODUCCIÓN AL FENÓMENO URBANO MEDIEVAL GALLEGO A TRAVÉ DE TRES EJEMPLOS: MONDOÑEDO, VIVERO Y RIBADEO (Fernando López Alsina), Universidad de Santiago de Compostela, 1976.

LA CATEDRAL DE MONDOÑEDO (Santos San Cristobal Sebastián), Servicio de Publicaciones de la Diputación provincial de Lugo, 1989.

LA MÚSICA DE LA CATEDRAL DE MONDOÑEDO (Enrique Cal Pardo), Alvarellos Editora, Lugo, 1996.

LOLA, DEL COTO DE OTERO (Manuel Vázquez), Tahiel ediciones, Buenos Aires, 2015.

M. LEIRAS PULPEIRO. OBRA COMPLETA (Estudo crítico de X. L. Franco Grande), Fundación Penzol-Editorial Galaxia, 1970.

MANUEL LEIRAS PULPEIRO (1854 - 1912). O POETA E O CIDADÁN AO CABO DUN SÉCULO (Coord. da edición: Xe Freyre e Abel Vigo García), Servizo de Publicacións da Deputación de Lugo, 2014.

MONDOÑEDO LITERARIO (Armando Requeixo), Servizo de Publicacións da Deputación de Lugo, 2014.

MONDOÑEDO (Xe Freyre), Editorial Everest S. A., León, 1990.

MONDOÑEDO, REGRESO AL PASADO (Recopilación de artículos publicados en diversos medios de comunicación por don Eduardo Lence-Santar y Guitián), por José Iisdro Fernández Villalba.
Publicacións do Museo Catedralicio e Diocesano de Mondoñedo, VII tomos (1999 - 2010)

MONDOÑEDO - CATEDRAL, CIDADE, BISPADO -NA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XV (Enrique Cal Pardo), Servizo de Publicacións da Deputación de Lugo, 2015.

O REINO DA CHUVIA.Artigos esquecidos de Álvaro Cunqueiro (Serie recopilada por Mabel Mato), Servizo de Publicacións da Deputación de Lugo, 1992.

OS DE SEMPRE (Cayetano González “ de Rebegón”), Asociación de Amigos da Cidade de Mondoñedo, 2011.

PREGÓN DA 1ª FEIRA MOSTRA OS MUSÍÑOS. 11 DE XULLO 2015 (Xosé Ruíz Leivas), Mondoñedo, 2015.

SAN GONZALO. BISPO MINDONIENSE (Juan Ramón Fernández Pacios), Xunta de Galicia, 2008.

UN ALPENDRE DE SOMBRA E DE LUAR.A ESCOLA LITERARIA DA DIOCESE DE MONDOÑEDO-FERROL (Félix Villares Mouteira), Biblos, 2007.